best-hotel-pool-villa-phuket best-hotel-pool-villa-phuket

การควบคุมน้ำหนัก

ปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับสุขภาพและน้ำหนักตัวเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของประชากรที่เป็นโรคอ้วนซึ่งถือได้ว่าเป็นปัญหาทางด้านสุขภาพที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆ หลายท่านอาจเคยเข้ารับหรือสนใจที่จะเข้ารับโปรแกรมการลดน้ำหนักแบบเร่งด่วน ซึ่งวิธีเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและจิตใจของเรา และอาจทำให้น้ำหนักกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในภายหลังได้

โปรแกรมควบคุมน้ำหนัก (Weight Management Retreat) ของอมาธารานี้ มุ่งไปที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใข้ชีวิตของคุณ ทำให้การลดน้ำหนักเป็นไปได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารและลดน้ำหนักแบบสมดุลพอเหมาะแบบมีสุขภาพดี ด้วยการเน้นการทานอาหารที่อุดมไปด้วยสารอาหาร วิตามิน และแร่ธาตุที่เหมาะสม การออกกำลังกายที่เหมาะกับร่างกายของแต่ละบุคคล และการใช้วิตามินและอาหารเสริมเพื่อช่วยปรับพฤติกรรมและปริมาณการรับประทานอาหาร การลดน้ำหนักด้วยการเน้นสุขภาพแบบองค์รวมนี้ จะช่วยให้ท่านบรรลุเป้าหมายของการมีน้ำหนักร่างกายที่มีสุขภาพดี

แพ็คเกจควบคุมน้ำหนักประกอบไปด้วย

3 คืน

• 1 Body composition and biological age assessment (30 minutes)
• 1 Detoxifying and draining slimming treatment (90 minutes)
• 1 Fitness assessment (30 minutes)
• 1 Nutrition consultation (60 minutes)
• 1 Private personal training session (50 minutes)
• Daily group fitness sessions
• Daily infrared sauna

5 คืน

• 2 Private personal training sessions (50 minutes)
• 1 Body composition and biological age assessment (30 minutes)
• 1 Deep muscle massage (90 minutes)
• 1 Detoxifying and draining slimming treatments (90 minutes)
• 1 Fitness assessment (30 minutes)
• 1 Healthy cuisine cooking class (60 minutes)
• 1 Nutrition consultation (60 minutes)
• 1 Private Pilates reformer session (50 minutes)
• 1 Signature of Amatara massage (75 minutes)
• Daily group fitness sessions
• Daily infrared sauna

7 คืน

• 2 Body composition and biological age assessments (30 minutes) (Beginning and end of stay)
• 2 Detoxifying and draining slimming treatments (90 minutes)
• 2 Private personal training sessions (50 minutes)
• 2 Private Pilates reformer session (50 minutes)
• 1 Amatara signature organic facial (60 minutes)
• 1 Deep muscle massage (90 minutes)
• 1 Fitness assessment (30 minutes)
• 1 Healthy cuisine cooking class (60 minutes)
• 1 Mid-stay follow up consultation (30 minutes)
• 1 Nutrition consultation (60 minutes)
• 1 Private yoga session (50 minutes)
• 1 Signature of Amatara massage (75 minutes)
• Daily group fitness sessions
• Daily infrared sauna

*อมาธาราสามารถจัดโปรแกรมที่ยาวกว่านี้ตามความต้องการของท่าน

 

WeChat : amatara_resort