best-hotel-pool-villa-phuket best-hotel-pool-villa-phuket

การควบคุมน้ำหนัก

ปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับสุขภาพและน้ำหนักตัวเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของประชากรที่เป็นโรคอ้วนซึ่งถือได้ว่าเป็นปัญหาทางด้านสุขภาพที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆ หลายท่านอาจเคยเข้ารับหรือสนใจที่จะเข้ารับโปรแกรมการลดน้ำหนักแบบเร่งด่วน ซึ่งวิธีเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและจิตใจของเรา และอาจทำให้น้ำหนักกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในภายหลังได้

โปรแกรมควบคุมน้ำหนัก (Weight Management Retreat) ของอมาธารานี้ มุ่งไปที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใข้ชีวิตของคุณ ทำให้การลดน้ำหนักเป็นไปได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารและลดน้ำหนักแบบสมดุลพอเหมาะแบบมีสุขภาพดี ด้วยการเน้นการทานอาหารที่อุดมไปด้วยสารอาหาร วิตามิน และแร่ธาตุที่เหมาะสม การออกกำลังกายที่เหมาะกับร่างกายของแต่ละบุคคล และการใช้วิตามินและอาหารเสริมเพื่อช่วยปรับพฤติกรรมและปริมาณการรับประทานอาหาร การลดน้ำหนักด้วยการเน้นสุขภาพแบบองค์รวมนี้ จะช่วยให้ท่านบรรลุเป้าหมายของการมีน้ำหนักร่างกายที่มีสุขภาพดี

แพ็คเกจควบคุมน้ำหนักประกอบไปด้วย

3 คืน

แพคเกจควบคุมน้ำหนัก

รับการวิเคราะห์สมรรถภาพร่างกาย (30 นาที) 1 ครั้ง
รับการให้คำแนะนำทางด้านโภชนาการ (60 นาที) 1 ครั้ง
ทรีทเม้นท์เพื่อการปรับสมดุลทางกายกาพ (60 นาที) 1 ครั้ง
ทรีทเม้นท์เอสเซนเชียลสลิมมิ่ง (60 นาที) 1 ครั้ง
ทรีทเม้นท์ไทยฮัมมัม (105 นาที) 1 ครั้ง
การออกกำลังกายกับผู้ฝึกสอนแบบส่วนตัว (60 นาที) 1 ครั้ง

5 คืน

แพคเกจควบคุมน้ำหนัก

รับการปรึกษาทางด้านสุขภาพก่อนกลับ (30 นาที) 1 ครั้ง
รับการวิเคราะห์สมรรถภาพร่างกาย (30 นาที) 1 ครั้ง
รับการให้คำแนะนำทางด้านโภชนาการ (60 นาที) 1 ครั้ง
ทรีทเม้นท์เพื่อการปรับสมดุลทางกายกาพ (60 นาที) 1 ครั้ง
ทรีทเม้นท์เอสเซนเชียลสลิมมิ่ง (60 นาที) 2 ครั้ง
ทรีทเม้นท์ไทยฮัมมัม (105 นาที) 1 ครั้ง
การออกกำลังกายกับผู้ฝึกสอนแบบส่วนตัว (60 นาที) 2 ครั้ง
คลาสพิลาทีสแบบส่วนตัว (60 นาที) 1 ครั้ง
ทรีทเม้นท์เพื่อการยืดกล้ามเนื้อ (60 นาที) 1 ครั้ง
คลาสสอนทำอาหารเพื่อสุขภาพ (60 นาที) 1 ครั้ง

7 คืน

แพคเกจควบคุมน้ำหนัก

รับการปรึกษาทางด้านสุขภาพระหว่างเข้าพัก (30 นาที) 1 ครั้ง
รับการปรึกษาทางด้านสุขภาพก่อนกลับ (30 นาที) 1 ครั้ง
รับการวิเคราะห์สมรรถภาพร่างกาย (30 นาที) 1 ครั้ง
รับการให้คำแนะนำทางด้านโภชนาการ (60 นาที) 1 ครั้ง
ทรีทเม้นท์เพื่อการปรับสมดุลทางกายกาพ (60 นาที) 2 ครั้ง
ทรีทเม้นท์เอสเซนเชียลสลิมมิ่ง (60 นาที) 3 ครั้ง
ทรีทเม้นท์ไทยฮัมมัม (105 นาที) 1 ครั้ง
ทรีทเม้นท์นวดใบหน้าเพื่อความกระจ่างใส (60 นาที) 1 ครั้ง
การออกกำลังกายกับผู้ฝึกสอนแบบส่วนตัว (60 นาที) 2 ครั้ง
คลาสพิลาทีสแบบส่วนตัว (60 นาที) 2 ครั้ง
ทรีทเม้นท์เพื่อการยืดกล้ามเนื้อ (60 นาที) 2 ครั้ง
คลาสสอนทำอาหารเพื่อสุขภาพ (60 นาที) 1 ครั้ง


*อมาธาราสามารถจัดโปรแกรมที่ยาวกว่านี้ตามความต้องการของท่าน

 

WeChat : amatara_resort