best-hotel-pool-villa-phuket

วัดพุทธ

พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี หรือ พระใหญ่เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญที่สุดของเกาะ สร้างขึ้นจากหินอ่อนพม่าประดิษฐานอยู่บนยอดเขานาคเกิด ระหว่างหาดฉลองกับหาดกะตะ เป็นจุดชมวิว 360 องศาที่เห็นได้ทั้งเกาะจากจุดนี้

ที่ภูเก็ตมีวัดพุทธอยู่ราว 30 แห่งให้เยี่ยมสักการะ แต่ละแห่งก็ล้วนมีเอกลักษณ์ของตนเอง วัดฉลองมีรูปหล่อพระบูชาสองรูป วัดพระทองมีพระพุทธรูปที่ฝังอยู่ในพื้นครึ่งองค์และวัดพระนางสร้างมีเศียรพระพุทธรูปเก่าแก่ที่มีอายุ 3,000 ปีอยู่

สถานที่แนะนำ

การเดินทาง
best-view-resort-phuket
อุทยานแห่งชาติเขาพระแทว
best-view-resort-phuket
เที่ยวเกาะ
best-view-resort-phuket
เมืองภูเก็ต
best-view-resort-phuket

WeChat : amatara_resort